// Værker // Skulpturer // Det Virtuelle A
- Vis her
- Download pdf
- Nyere Malerier og Grafik
- Ældre Malerier og Grafik
- Portrætter
- Skulpturer
- Lysarbejder
- Installationer
- Diverse

Det Virtuelle A

Sdr Vang Skole, 2005

Titlen Det virtuelle A henviser til skulpturens tilblivelsesmåde: Man må forestille sig, at der fra et bestemt punkt projiceres et stort A på en imaginær væg. Inden for projektionens rum kunne man, så at sige, "skære" tre former ud forskellige steder i dette rum. Dette gøres i et 3-d program, hvorfra konstruktionstegningerne senere hentes.. Skulpturens 'A' kan derefter kun ses, når beskuerens øjepunkt er identisk med den imaginære projektors placering. Fra alle andre synsvinkler vil maan blot opleve tre former svævende i rummet - en abstrakt skulptur.

Man vil for alvor erkende, at ting ser forskellige ud fra forskellige synsvinkler.


Det Virtuelle A blev første gang udstillet på Grønningens årlige årsudstilling på Charlottenborg januar 2005. Det var en stærkt påkrævet generalprøve - bl.a. skulle ophængningens relative wirelængder efterprøves før skulpturens endelige placering i skolens meget høje trapperum, hvor fejltagelser ville være svære at gøre om.

Det Virtuelle A hænger nu permanent i Sdr. Vang skole som et vinderprojekt i en skulpturkonkurrence.