// Værker // Diverse // Patent
- Vis her
- Download pdf
- Nyere Malerier og Grafik
- Ældre Malerier og Grafik
- Portrætter
- Skulpturer
- Lysarbejder
- Installationer
- Diverse

Patent
Displaybox

Metode til at forstørrre billeder i et periodisk billedmønster, (opr. US patent 5.812.313)

Sammen med kunstneren Henrik Boëtius havde jeg opnået patent på et optisk princip, som kan forstørrre billeder til for eks. storskærmsbrug - vel at mærke ægte virtuelle billeder, som befinder sig i det 3-dimensionale rum. Vi havde desværre ikke råd til at vedligeholde det, men kan naturligvis til enhver tid anvende princippet (se omtale og film vedr. lysskulpturen Virtual Cross!)
Det meget enkelte princip bag patentet er interferens mellem et billedbærende plan og et neutralt referenceplan. Ved det kendte princip moiré danner to interfererende strukturer en ny struktur. Hvis imidlertid den ene er billedbærende og den anden neutral, kan man generere et meget skarpt forstørret billede af billeder. Hvis de interfererende strukturer ligger i forskellige planer vil der dannes et ægte virtuelt billede bagved. Samtidig opnås en ægte stereoskopisk dybdeeffekt.

Et simpelt display
Beskrivelsen af en displayboks viser patentets visuelle effekt. Boksen anvender en bagfra belyst "sandwich&q af to plader. Beskueren vil opnå en interaktiv virkning, og oplevelsen giver en total omkalfatring af velkendte love og dybdetegn omkring linearperspektivet. Fordi billeddannelsen ikke finder sted på overfladen, men på det underliggende plan, vil man opleve en "ophævelse" af overfladens eksistens. Den vil virke luftig, næsten transparent, og billederne vil synes at befinde sig svævende et eller andet sted indeni - eller bagved boksen.
Oplevelsen af den dynamiske paralakse, som normalt aftager med afstanden, vil være konstant i dette tilfælde. Selv på meget lang afstand behøver man kun bevæge synsvinkel for at opnå den samme relative forandring af billedet. På samme tid er perspektivets love vendt på hovedet: Billedet bliver større, jo længere væk man bevæger sig fra det. Man kan forestille sig, at man på kort afstand ser 300 små æbler, mens man på længere afstand kun vil se ét. Systemets parametre er lette at justere. Man kan så at sige skræddersy et display til omgivelserne. Udover ændringer i billedstørrelse giver displayet også en ægte 3-d oplevelse, som man kan kontrollere ved at tilte billedplan i forhold til referenceplan. Styrken ved denne form for billeddannelse ligger i den overordentlig simple konstruktion. Næsten som et hologram krænket den det traditionelt oplevede billedrum uden brug af dyre elektroniske hjælpemidler. Ærgerligt at miste rettighederne til et sådant patent!